A Gyermekmentő

Ma 50 éve, 1974. május 28-án hunyt el a Világ Igaza, Sztehlo Gábor evangélikus lelkész, kétezer ember megmentője, a későbbi Gaudiopolis – Örömváros létrehozója.

1944 márciusától kezdve Raffay Sándor püspök megbízásából kezdte a zsidó gyermekek szervezett mentését. 1944 karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. A megmentett gyerekek egyike volt Oláh György is, a későbbi Nobel-díjas tudós kémikus.

1945 szeptemberében – öt hónappal a Magyar Köztársaság kikiáltása előtt – csaknem nyolcszáz menekült gyermekkel megalapította a „Gyermekköztársaságot” a zugligeti Pax gyermekotthonban. A gyerekek ünnepségeket szerveztek, könyvtárat, énekkart alapítottak. Szakmát tanulhattak, nem volt kötelező a munka, de szívesen dolgoztak a közösségért. A gyermekköztársaságnak alkotmánya volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. A Nemzetközi Vöröskereszttől kaptak csak segítséget, 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt.

Budapesten utca viseli Sztehlo Gábor nevét.