Meséid, Marci

Legújabb tárcám e címmel jelent meg ma a Nők Lapjában.

Marci, kisfiam, nagy oktató vagy, születésed óta sokat tanulunk tőled. Még nem beszéltél, de már viselkedtél, példát-példákat adtál és ismételtél meg következetesen és szisztematikusan, alig győztünk figyelni rád, ellesni tudományod, bölcsességed, mosolydiplomáciádat, viszonyulásodat az élethez globálisan, no meg az élet dolgaihoz egyenként és egymással kapcsolatban. Fejlődött napról napra, egyre nőtt kíváncsiságod, mind többet tudtál és egyre több mindent osztottál meg velünk tudástáradból, a rád már akkor is jellemző humorral, okossággal, előrelátással. „Ha okítom őket – gondolhattad –, az később nekem is kamatozik majd, kapcsolatunk jó alapra kerül, jó irányban halad, fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk, értsük a másikat, szavainkat, mondatainkat, gondolatainkat, érzéseinket. Nem könnyű, de nem is reménytelen eset ez a két figura, mármint anyám és apám, külön-külön és együtt, meghálálják majd a fáradságomat, a nevelésükbe fektetett időmet, energiámat.” Nos, igazad lehetett, legalább is nagy vonalakban. Kudarcaid természetesen akadtak velünk, de nem vagy hibáztatható miattuk, elvégre hozott anyaggal dolgoztál.

Fejlődésed, és ennek megfelelően a mi fejlődésünk is sok meglepetéssel szolgált az idők során. Különösen, amikor már beszélgettél is velünk és másokkal (nagymamák, egyéb rajongók, szomszédok és alkalmiak, parkban, játszótéren, autóbuszon, mindenhol másutt. Kezdetben nem ismerted például a kettős tagadást. Saját logikádat követve nem így mondtad: „Semmi nem történt”, hanem így „Semmi történt”. Emellett ezt sem így: „két szék”, hanem így: „két székek”. Ésszerű. Nem sejthetted: így beszél az angol, így a német. Később, persze alkalmazkodtál a mi logikátlan gyakorlatunkhoz, ám a logikus gondolkodásra való igényed és képességed máig megőrizted. Ennek mentén kiscsoportos óvodásként habozás nélkül átalakítottál és adtál elő akár klasszikus meséket is. A Piroska és a farkas drámai pillanatait például így mesélted: „…És akkor a farkas bekapta a nagymamát…” – kis hatásszünet – „… és ezután kiköpte a nagymama hálóingét…” Hát persze, a kedves Grimm bácsi e fontos részletről nagyvonalúan vagy egyszerűen csak felületesen megfeledkezett… Kész szerencse, hogy te, az Aktuális Mesemondó e hibát bravúrosan korrigáltad. A siker természetesen nem maradt el a hallgatóság részéről, már csak azért sem, mert e javított változatban, már akkor felcsillant a fenntartható fejlődés, az újrahasznosítás szemlélete. Szüksége lehet még valakinek arra a hálóingre – gondolhatta az okos és jóságos farkas.

És most hadd ugorjak csekélykét az időben. Úgy negyven évet. Marcikánk, ma is sokat mesélsz nekünk, mostanában már bioinformatikusi, kutatói minőségedben. Hallgatunk szájtátva, ám mondandódból, nyilván tapasztaltad már, vajmi keveset értünk.

Nem rajtad múlik, hogy nem tudunk követni, nincs mese, megálltunk a fejlődésben. Genomika, transzkriptomika, rendszerbiológia, szekvencia-elemzések? Populáció-genetika, adatbázisok, diagnosztikai és prevenciós alkalmazás? Biostatisztikai elemzések a biológiai folyamatok megismerésére, modellezésére és befolyásolására? Ökológiai rendszerek szimulációja? Biológiai információhordozó molekulák (nukleinsavak, fehérjék), fehérje-fehérje kölcsönhatások, kettős-hibrid rendszerek, a molekuláris bioinformatika szerepe az új gyógyszerhatóanyagok kutatásában? Jaj, Kisfiam! Kinőttél bennünket. Megrekedtünk, sőt talán vissza is fejlődtünk, alighanem a mesebeli nagymama újrahasznosítható hálóingéig.

Marad a tudatlanságunkat több-kevesebb sikerrel leplező poénkodás, amikor hogyléted, mibenléted felől érdeklődő kérdésekre ezt válaszoljuk: „A bioinformatikus? Hát, ő alapjában olyan informatikus, aki nincs permetezve.

Marcikánk, bocsánat! Ez van. Szeretetünk viszont a régi, sőt még fejlődőképes.